Erar Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR


İşbu sözleşme, Erar Kuru Temizleme Ltd. Şti (“Erar Kuru Temizleme”) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. TANIMLAR


Site: www.erar.com.tr adresinde yayın yapan internet sitesi.
Üye: www.erar.com.tr adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Üye profili: www.erar.com.tr adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler, Fiziksel Özellikler, Tarz/Yaşam, Kültür Sanat gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenmeyen Üyeye özel interaktif alan.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşmenin konusu, Site’de hizmet satın alma platformları üzerinden alınan Erar Kuru Temizleme uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Erar Kuru Temizleme tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Üye, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site’de bulunan Üye Formunu doldurmak gerekmektedir. Erar Kuru Temizleme, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.3. Üyenin üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin Erar Kuru Temizleme tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:
4.4. Erar Kuru Temizleme’e üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Erar Kuru Temizleme’e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Erar Kuru Temizleme verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Erar Kuru Temizleme sorumlu değildir.
4.5. Üye, Erar Kuru Temizleme’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Erar Kuru Temizleme’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.6. Üyelerin, site aracılığıyla Erar Kuru Temizleme tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Erar Kuru Temizleme’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.7. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Erar Kuru Temizleme, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
4.8. Üyeler, Erar Kuru Temizleme’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Erar Kuru Temizleme doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

5-Erar Kuru Temizleme HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Erar Kuru Temizleme, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Erar Kuru Temizleme bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Erar Kuru Temizleme’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Erar Kuru Temizleme tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Erar Kuru Temizleme tarafından yapabilir. Erar Kuru Temizleme tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Erar Kuru Temizleme’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Erar Kuru Temizleme, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Erar Kuru Temizleme bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Erar Kuru Temizleme’e yüklediği hukuka aykırı içerik sebebiyle Erar Kuru Temizleme’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Erar Kuru Temizleme sorumlu tutulamaz.
Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Erar Kuru Temizleme’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6-SINIRLI SORUMLULUK


Erar Kuru Temizleme, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


Üye, Erar Kuru Temizleme’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Erar tarafından kullanılmasına onay vermektedir.
Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Erar Kuru Temizleme’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Erar Kuru Temizleme’e aittir. Üyeler, Erar Kuru Temizleme hizmetlerini ve Erar Kuru Temizleme’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Erar Kuru Temizleme hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Erar Kuru Temizleme’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Erar Kuru Temizleme’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Erar Kuru Temizleme’in telif haklarına tabi çalışmaları, Erar Kuru Temizleme ticari markaları, Erar Kuru Temizleme ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8-MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Erar Kuru Temizleme işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Erar Kuru Temizleme için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Erar Kuru Temizleme’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Erar Kuru Temizleme’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10-SÖZLEŞMENİN FESHİ


İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Erar Kuru Temizleme, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Erar Kuru Temizleme’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.